P1C T2S T1C C1C O1C PR1C PR2S RS3I RS4I R1C RS2N CB2N CB1C RL1R RL2R P2C CG1C CG2R PS1S PS2C

Această hartă a fost elaborată în cadrul proiectului ”Inițierea procesului de gestionare a deșeurilor în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos” implementat de AO EcoContact cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare - unitate operațională a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.